24h-Notruf:
0177 / 8 92 52 07

Branioc za krivično pravo

Branioc za krivično pravo
Göbel & Partner
Stručna kancelarija za krivično pravo
Da li je policija ili javno tužilaštvo protiv Vas već vodilo istragu ili ste već optuženi?
Onda stupite sa nama u kontakt i mi ćemo vam rado pomoći!
Mi ćemo Vas zastupati u svim fazama u toku krivičnog postupka.
U hitnim slučajevima, kao naprimer:
– Hapšenje
– Pretres stana/kuće
– Nalog za hapšenje
– Istražni pritvor

Vi nas možete uvek dobiti! Naš pozivni broj za hitnre slučajeve
glasi: 0177/8925207

Pod ovim brojem sa nama možete stupitiu kontakt i na Vašem maternjem jeziku.
Mi Vam stojimo uvek na raspolaganju!
Vaši advokati Göbel & Partner
Tel.: 0211/506535222
Email: info@rae-gp.de
Fax: 0211/506535229
Pozivni broj za hitne slučajeve: 0157/87089580