24h-Notruf:
0177 / 8 92 52 07

Бранител за Кривично Право

Бранител за Кривично Право

Göbel&Partner
Стручна Канцеларија за Кривично Право
Дали Министерство за Внатрешни Работи веќе има водено истрага или веќе сте обвинети?
Во тој случај стапете во контакт со нас,и ние радо ќе ви помогнеме!
Ние ќе Ве застапуваме во сите Фази на кривичното гонење.

Во итните случаи.како на пример:
-Апсење
-Претрес на Станот/Куќата
-Налог за Апсење
-Истражен Притвор
Вие Нас секогаш можете да не добиете!

Нашиот позивен Број за Итни Случаи гласи: 0177/8925207

На овој Број со нас можете да стапите во Контакт и на вашиот Мајчин Јазик.
Ние Вам секогаш Ви стоиме на располагање!
Вашите Адвокати May&Partner
Тел: 0211/506535222
Маил Пошта: info@rae-gp.de
Тел/Факс: 0211/506535229
Позивен Број за Итни Случаи: 0157/87089580